• ANTIGRAFFITI PROGRAM

  Profesionálne čistenie strojom Tornado ACS

Profesionálne čistenie strojom Tornado ACS

Antigraffiti program

Výhody prístroja Tornado ACS:

 • nevyužíva vysokotlakový spôsob čistenia,
 • čistí bez vody a chemikálií,
 • nevytvára žiaden nebezpečný odpad,
 • je veľmi ekologický a nepoškodzuje životné prostredie,
 • obsluhujúca osoba nepotrebuje žiaden ochranný odev,
 • nie je potrebné uzatvárať miestnosti alebo obmedzovať pohyb osôb v okolí,
 • dokáže čistiť za plnej miestnej prevádzky,
 • nepoškodzuje čistené povrchy,
 • pracuje pri nízkej hlučnosti,
 • stačí pripojenie 230 V,
 • je kompaktný a prenosný.

Z aktuálnej ponuky služieb firmy SPIŠ clean s.r.o. Vám s radosťou predstavujeme úplnú novinku. V rámci stredného a východného Slovenska sme jediní, ktorí ponúkajú profesionálne čistiace práce s patentovaným strojom Tornado ACS. Pomocou tohto prístroja je možné odstrániť nečistoty z rôznych povrchov bez použitia chémie, vody, vysokého tlaku či poškodenia čisteného povrchu – ide o jedinečný veľmi ekologický spôsob čistenia, pri ktorom nevznikajú žiadne nebezpečné odpady a problém s ich odstraňovaním či likvidáciou.

Čistiaci stroj Tornado ACS s patentovanou technikou je mobilný otryskávací prístroj, ktorý pracuje na podtlakovom princípe otryskávania. Ako otryskávací materiál sa používajú rôzne druhy tzv. granulátov, a to s ohľadom na čistený povrch. Unikátna vákuová-jet technológia umožňuje bezprašné a šetrné čistenie s dôrazom na ochranu životného prostredia. Vďaka uzavretému okruhu (granulát ani odstránená špina neprichádzajú do kontaktu s vonkajším prostredím) nie je pri práci so strojom potrebný žiadny ochranný odev pre obsluhujúcu osobu, ani nie je nutné obmedzovať pohyb osôb v okolí. Preto je vhodný aj na čistenie v interiéroch. Spôsob práce s týmto strojom je minimálne abrazívny, a preto nepoškodzuje ošetrované povrchy.

Rozsah jeho využitia je naozaj široký. Je možné ho použiť na čistenie mnohých druhov podkladov. Dá sa použiť na tehlové, žulové, betónové, kamenné, pieskovcové, drevené, sklenené či umelohmotné povrchy. S týmto prístrojom je možné čistiť fasády, omietky, obkladačky, dlaždice, schody, podlahy, podchody, betónové plochy, ploty, brány, sochy a pod. od hrdze, lakov, sprejov, graffiti, machu, špiny či usadenín po požiari. Taktiež je možné ho využiť na sanáciu podláh, schodov, obkladov či víriviek v hoteloch, kuchyniach i zdravotníckych zariadeniach. Na rozdiel od vysokotlakového čistenia či čistenia suchým ľadom tento stroj odstraňuje znečistenie, napr. graffiti, bez poškodenia podkladu.

Čistenie povrchu z tehál a prírodného kameňa

Príklady očistenia tehál aj špár medzi nimi.

Odstránenie znečistenia z prírodného kameňa je ďalšou veľmi častou alternatívou využitia čistiaceho prístroja Tornado ACS. Prírodný kameň od žuly až po pieskovec je vo svojej podstate veľmi rozdielny, ale vhodným výberom otryskávacieho materiálu, tzv. granulátu, je takýto spôsob čistenia použiteľný na všetky druhy prírodných kamenný povrchov. Taktiež môžu byť touto technológiou očistené nerovnosti až do 3 cm.

Čistenie betónových povrchov

Príklady čistého, efektívneho a rýchleho odstránenia znečistenia z betónových povrchov sú pri údržbe diaľníc, mostov a pod.

 

Čistenie podláh a dlažieb

Unikátny čistiaci stroj dokáže bez problémov ošetriť a vyčistiť dlažbu, kachličky a aj špáry medzi nimi.

 

Odstránenie znečistenia z fasád

Výkonný a ekologický stroj na čistenie Tornádo ACS možno použiť aj na odstránenie machu, rias a prachových usadenín z fasád budov.

Čistenie fasád, omietok a maľovaných povrchov

Profesionálnym strojom Tornado ACS je možné očistiť a ošetriť fasády so všetkými druhmi omietok (hrubá omietka, EIF fasády). Vďaka minimálnemu vákuovému otryskávaniu sa povrch fasády nepoškodí.,

Odstránenie znečistenia z maľovaných povrchov

Čistenie plastových a drevených povrchov

Odstránenie znečistenia z plastových povrchov, ako sú napríklad plastové dvere, rôzne rozvodné a distribučné stanice.

Odstránenie graffiti na pogumovanej povrchovej úprave.

Čistiaci stroj Tornado ACS sa hodí na bodové čistenie a odstraňovanie laku z dreva. Najmä na tvrdých drevách sa dajú nečistoty dobre odstrániť

Čistenie priestorov po požiari

Čistenie otryskávacím strojom je jednou z mála ekologických techník, ktorú možno využiť na čistenie priestorov po požiaroch. Vďaka uzatvorenému okruhu a cirkulácii granulátu v stroji zostáva otryskaný popol v čistiacom stroji. Nevzniká žiaden nebezpečný odpad, nie je nutné použiť žiadne chemické prípravky ani vodu.

Špeciálne čistenie a ošetrenie

Odstránenie náterov z bronzu – na fotografii vidíte pomaľovanú bronzovú fontánu, z ktorej sa podarilo farebný náter odstrániť bez poškodenia oxidačného povlaku.

Odstránenie hrdze z povrchov – čistiaci stroj Tornado ACS môže byť použitý aj na odstránenie hrdze z oceľových nosníkov alebo oceľových plotov.

Odstránenie graffiti a znečistenia

 Upozornenie: Na vysokolakovaných povrchoch sa graffiti nedajú odstrániť bez poškodenia hornej vrstvy laku!